English  English version

Homepage  Homepage

Co je Ensemble Tourbillon?

Ensemble Tourbillon

Ensemble Tourbillon založil v roce 1998 virtuos na violu da gamba a dirigent Petr Wagner.

Soubor tvoří mezinárodně uznávaní hudebníci z celé Evropy, kteří jsou vynikajícími komorními hráči a léta se věnují historicky poučené interpretaci především barokního a raně klasicistního repertoáru.

Svým mezinárodním složením Ensemble Tourbillon reprezentuje evropskou interpretační tradici staré hudby, která ve spojení s hlubokou znalostí repertoáru a  přirozenou muzikálností propůjčuje souboru nezaměnitelný styl, jež se vyznačuje zvukovou barevností, expresivitou a technickou virtuozitou.

Ensemble Tourbillon se pod vedením Petra Wagnera věnuje interpretaci české, francouzské, německé, anglické a italské hudby 17. až raného 19. století (např. A.Caldara, D.Buxtehude, M.Marais, J.-B.Lully, A.Forqueray, G.Finger, J.J.Fux, J.C.F.Fischer, C.Ph.E.Bach, Ch.Wagenseil, J.A.Benda, J.Mysliveček, J.K. Vaňhal, J.Haydn). Velikost souboru se pohybuje od čtyř hráčů  až po velké vokálně instrumentální obsazení, které umožňuje provádět významná vokální díla světského i duchovního charakteru.

Ensemble Tourbillon pravidelně koncertuje doma i v zahraničí. Patří mezi stálé hosty mezinárodních festivalů: Festival Art et Spiritualité - Troyes/France, Festival Ile de France, Sopron Early Music Days, Mexico City Shakespearean Festival, Mitte Europa Festival, Elbhangfest, Forum Musicum Wrocław, Swidnica Chamber Music Festival, série Staré hudby FOK/Praha, Concentus Moraviae, Svatováclavský hudební festival v Ostravě aj.